۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

ابلاغیه شماره121 مورخ چهاردهم مرداد 1388 ‏فرماندهی ارتش ملُی ایران به نیروهای مسلح کشوربه نام خدا


شماره:01/01/121/الف
تاریخ:14/5/ 88
طبقه بندی: عمومی
ارجحیت: خیلی مهم


به: کلیه گیرندگان

از:فرماندهی ارتش ملَی ایران

موضوع: شناسایی و تایید شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران
با درود نظامی
بدینوسیله به نیروهای مسلح کشور ابلاغ میگردد که بلافاصله پس از رویت این امریه فرماندهی کل ارتش ملی، شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران را اکه منتخب ملت ایران و بر آمده از نخبگان میهن دوست و فعال است را به رسمیت شناخته و در پی آن این تصمیم جدید فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح کشور را اجرا و به اطلاع سایرین نیز برسانند. بدیهی است که وطن دوستی، انسجام و توانایی اعضای این شورای هماهنگی دولت جهت نجات و اداره کشور و نیروهای مسلح با بررسی های لازم به ستاد فرماندهی ثابت شده است

لازم به یادآوری است که اجرای فرامین فرماندهی ارتش ملی ایران یک دستور نظامی است و با توجه به خطر بزرگی که از طرف قوای اشغالگر ایران متوجه جان و مال ناموس ملت و خطر جنگ داخلی ویا حمله خارجی و تجزیه ایران به صورت صد در صد جدی و محتمل است، بنابراین اجرای به موقع اوامر فرماندهی به منزله نجات کشور تلقی شده و شامل دریافت نشان افتخار و ترفیع میباشد. در اینجا تذکر داده میشود که هر گونه سستی و اهمال یا سرپیچی هر کدام از درجه داران وافسران کادر و همچنین سربازان وظیفه از دستورات در این شرایط حساس کشور، خیانت به ملت و میهن و همکاری با دشمنان داخلی یا خارجی و سوء استفاده از مقام و لباس نظامی محسوب شده و در دادگاههای نظامی ارتش ملی محاکمه و مجازات خواهند شد.

بزودی اطلاعیه و ابلاغیه جدید ارتش ملی ایران منتشر میشود


لازم به توضیح است که ارتش ملی ایران در سال 1376 به فرماندهی شادروان مرحوم سرهنگ ستاد امیر یاسائی از لشکر 92 زرهی اهواز و نظامیان میهن دوست به صورت مخفی آغاز به فعالیت برای نجات کشور از چنگال اشغالگران وابسته به دول استعماری نمود. در حال حاظر اعضای ارتش ملی ایران در قالب کادر و وظیفه نیروهای مسلح برای نجات کشور به حالت آماده باش تحت امر فرماندهی خود بسر
میبرند.
پایینده ایران
از طرف سخنگوی ارتش ملی ایران
سرهنگ ستاد کورش رزمجو

Communiqué No 121, dated 14th Mordad 1388 of High Command of National Army of Iran addressed to Armed Forces of Iran.

In the name of God
No: A,121,01,01 14th Mordad 1388
Classification: General
Priority: Very Important
To all receivers of this communiqué from High Command of National Army of Iran
Subject: Recognition and Approval of TGIE.

With military Salutes

Hereby the Armed Forces of Iran are notified to recognise officially the Coordinating Council of TGIE, (which is elected by Iranian people and stemmed from patriotic and active elite of Iran), immediately after viewing this order of High Command of National Army of Iran. Furthermore, The Armed Forces are notified to implement this new decision of High Command of Armed Forces and to inform others about the existence of this communiqué.

Needless to say the patriotism, integrity and capability of the members of Co-ordinating Council in order to emancipate Iran as well as administrate the country and the Armed Forces has been proven for the High Command of National Army.

It should be noted here that executing the orders of the High Command of National Army of Iran is a military obligation. Given the grave dangers threatening the lives and properties of Iranians on the part of occupying forces, and also given that the danger of civil war and foreign aggression and disintegration of country is very serious and is highly probable, therefore timely the implementation of the orders of High Command of National Army is regarded as measures towards rescuing the country and is valued by Badge of Honour as well as promotion.

It should be stressed here that any kind of weakness and negligence and disobedience of high or low ranking officers and soldiers from the orders the High Command of National Army of Iran would be regarded as betrayal to the nation and motherland and as collaboration with external and internal enemies. Such actions will be regarded also as misuse of military position and uniform and the offenders will be tried and sentenced in military courts.

In near future the new Announcement and Communiqué of the National Army of Iran will be released.

It is necessary to explain that the National Army of Iran was established in 1376 by the late Colonel Amir Yassaie of 29 Armed battalion of Ahvaz and a number of patriotic military individuals. It started operating in a clandestine way for freeing Iran from the hands of occupying forces linked to colonial powers. Currently the members of the National Army of Iran, either as professional or conscripts are serving under the command of their commander.

Long Live Iran. On behalf of Representative of National Army of Iran, Colonel Cyrus Razmjou